Disclaimer

Sam&Zo is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade die ontstaat wegens gebruik van de goederen en/of diensten zoals aangeboden op de website.

Ik, eigenaar van Sam&Zo, heb veel tijd en energie gestoken in mijn webshop en in het maken van (product)foto’s. Het is niet toegestaan om (delen van) de webshop of (product)foto’s openbaar te maken of op te slaan. Je hebt hiervoor eerst schriftelijke toestemming van mij nodig. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Ik heb de informatie in de webshop met oprechte aandacht samengesteld. Ondanks zorgvuldig handelen is het mogelijk dat informatie in de webshop onvolledig of onjuist is.  De informatie in de webshop wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Sam&Zo behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder berichtgeving voor- of achteraf door te voeren.

Sam&Zo stelt alles in het werk om misbruik te voorkomen, echter ben ik niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de webshop (via internet) verzonden worden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites  of webshops die niet door Sam&Zo worden onderhouden wordt afgewezen.

Sam&Zo sluit alle aansprakelijkheid uit voor iedere directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de webshop.